Qi en Traditionele Chinese Geneeskunde
De motiverende kracht achter en in al deze veranderingen in het heelal noemt men de kosmos Qi (de levende kracht) die alles doordrenkt, in zowel levende als dode materie. Qi is het fenomeen van Yin en Yang, die zich in Qi menifesteert. De hemel is Yang en de aarde Yin.

Wij als mensen staan tussen hemel en aarde en zijn onderhevig aan al die veranderingen. Wij brengen het hemelse Yang en het aardse Yin in een eenheid, zoals de Monade, het Chinese symbool, in het Yin is er Yang en omgedraaid. Yin Yang moeten in balans zijn. Dit is het basisprincipe van de Chinese geneeskunde.
Als TCM (TCG) beoefenaar streeft men ernaar deze harmonie in de mens te handhaven en benadert men de mens als eenheid van lichaam en geest.